De minister voor immigratie en asiel heeft vandaag de aanvraag om verlening van een verblijfsvergunning voor studie van Mauro Manuel ingewilligd. Mauro krijgt een verblijfsvergunning voor de (gebruikelijke) duur van het studiejaar, tot 1 september 2012. Deze vergunning kan worden verlengd.

Zijn advocaat Marq Wijngaarden laat weten dat Mauro en zijn (pleeg)ouders vanzelfsprekend heel erg blij en opgelucht zijn met dit besluit. Mauro hoopt zich nu in alle rust en verblijfszekerheid aan zijn opleiding te kunnen wijden.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.