Gisteren heeft de 'Commissie Onderzoek Interlandelijke Adoptie in het verleden' haar rapport gepubliceerd met daarin haar bevindingen over misstanden bij adopties in het verleden. Daarin concludeert de Commissie dat er in verschillende landen sprake was van ernstige misstanden bij interlandelijke adopties. De Commissie bevestigt dat de overheid en de betrokken bemiddelingsorganisaties op de hoogte waren van deze misstanden. De overheid heeft echter nagelaten daartegen op te treden en was in sommige gevallen zelfs betrokken bij deze misstanden. De Commissie oordeelt ook dat het systeem van interlandelijke adopties misstanden niet kan voorkomen en adviseerde de overheid daarom interlandelijke adopties tijdelijk te stoppen.

De Minister voor Rechtsbescherming, Sander Dekker, volgt deze aanbeveling op en heeft laten weten naar aanleiding van het rapport geen beroep meer te zullen doen op verjaring in procedures van geadopteerden tegen de Staat. Dat deed de Staat eerder wel, bijvoorbeeld in de procedure die Dilani Butink tegen de Staat had aangespannen vanwege haar onrechtmatige adoptie uit Sri Lanka. Door het beroep op verjaring in te trekken, geeft de minister te kennen nu in te zien dat zijn eerdere standpunt onredelijk was. Dilani Butink wordt bijgestaan door Lisa-Marie Komp.

Voor berichten over het rapport zie onder meer:

NOS: Drempel weg voor rechtszaken na ‘schokkend’ rapport over adoptiemisstanden

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.