Gisteren is in Cambodja de eerste fase van het proces tegen onder meer Nuon Chea van start gegaan. Het betreft een zogeheten 'initial hearing' waarin een aantal preliminaire punten wordt behandeld zoals bijvoorbeeld de vraag welke getuigen gehoord moeten worden. De inhoudelijke zitting zal waarschijnlijk in september of oktober van dit jaar beginnen.

Nuon Chea, in de aanklacht ook wel Broeder No. 2 genoemd, wordt bijgestaan door Michiel Pestman en Victor Koppe. Nuon wordt onder meer vervolgd voor genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven tijdens het bewind van Democratisch Kapunchea in de periode 1975-1979.

Bijlagen

  • NRC Handelsblad | 'Ontmoeting met het Verleden' (interview met Victor Koppe; p. 1 en p. 2)
  • Zie hier het verslag van nieuwsprogramma Nieuwsuur van de eerste zittingsdag
Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.