Vandaag bepaalde de Rechtbank Amsterdam dat de Nederlandse asielprocedure op basis van de Vreemdelingenwet 2000 inderdaad beschikbaar is voor drie getuigen van de Democratische Republiek Congo (‘DRC’) die waren opgeroepen om te getuigen voor het Internationaal Strafhof ('ICC').Lees hier het persbericht.

Bijlagen

  • Uitspraak van de rechtbank Amsterdam (28 december 2011)
  • Uitspraak van het Internationaal Strafhof (9 juni 2011) (in Engels)

 Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.