De Hoge Raad heeft uitspraak gedaan in de uitleveringszaak van Mahamud S.O., verdacht in de Verenigde Staten van het verlenen van steun aan Al Shabaab, een door de V.S. als terroristische organisatie aangemerkte groepering in Somalië. De Hoge Raad verwierp de cassatie zonder nadere motivering.

Namens O. was aangevoerd dat de uitlevering zou moeten worden geweigerd, omdat de definitie van terroristische activiteiten zoals die in de Verenigde Staten wordt gehanteerd niet overeenkomt met de Nederlandse strafwet, zodat er geen sprake is van dubbele strafbaarheid. In uitleveringszaken is die dubbele strafbaarheid essentieel. In de Verenigde Staten wordt gebruik gemaakt van een lijst van terroristische organisaties, opgesteld door de Minister van Buitenlandse Zaken. Iedere steun aan een organisatie op die lijst is strafbaar, zonder dat in het individuele geval wordt nagegaan of de verdachte wel het doel had om terrorisme te ondersteunen. Ten tijde van de (beweerde) steun van O. aan Al Shabaab voerde deze organisatie een legitieme strijd tegen de Ethiopische bezetting van Somalië, pas veel later (na de terugtrekking van Ethiopië begin 2009) is de organisatie zich in ieder geval in retoriek meer gaan toeleggen op (internationaal) terrorisme.

Bijlagen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.