De Nederlandse Staat heeft vandaag geantwoord op de vordering die op 9 december 2009 door de nabestaanden van de door Nederlandse militairen geëxecuteerde mannelijke bewoners van het dorp Rawagede is ingesteld.  De weduwen worden bijgestaan door advocaten Liesbeth Zegveld en Anne Scheltema Beduin.

Lees hier het persbericht in het Engels, en hier in het Nederlands.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.