De rechtbank Den Haag heeft in de strafzaak tegen vermeende leen van de Liberation Tigers of Tamil Eelam (hierna: LTTE) oftewel de 'Tamil Tijgers' de voorlopige hechtenis van S.R met drie maanden verlengd.

De zaak tegen S.R. - die wordt bijgestaan door Victor Koppe - zal worden voortgezet op 19 januari 2011. Op die dag zal een zogeheten regiezitting plaatsvinden.

Lees hier het vandaag ter zitting uitgesproken pleidooi.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.