De tweede pro forma zitting in de Rwandese genocidezaak tegen Yvonne Basebya vond gisteren plaats bij de Rechtbank Den Haag. De speciale WIM Kamer voor internationale misdrijven heeft besloten de voorlopige hechtenis met drie maanden te verlengen.

Lees hier de geanonimiseerde pleitnota die door raadsman Victor Koppe ter zitting is uitgesproken.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.