De rechtbank Amsterdam heeft het Trafigura Beheer B.V. veroordeeld tot 1 miljoen euro geldboete voor de uitvoer van schadelijk afval naar Ivoorkust en voor het in Amsterdam afleveren van voor de gezondheid schadelijke waar, terwijl dat schadelijke karakter is verzwegen. Ook een werknemer van Trafigura en de kapitein van het gifschip de Probo Koala zijn veroordeeld.

Op 16 september 2009 hebben Liesbeth Zegveld en Michiel Pestman namens Greenpeace een beklag ingediend bij het Gerechtshof Den Haag, wegens het niet vervolgen van de strafbare feiten gepleegd door Trafigura in Ivoorkust.

Lees uitspraak hier.

Lees verder website Greenpeace.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.