De Rechtbank te Rotterdam heeft op de zitting van 4 augustus jl. de zaak tegen Wesam al D. aangehouden teneinde een getuige te horen van de Nederlandse ambassade. Het gaat om ambassademedewerker Richard Gerding. Hij zal ter zitting van 15 september, om 14.00 uur, worden gehoord over de detentieomstadigheden van Al D. in de federale gevangenis in Washington DC.

Lees hier het pleidooi van advocaat Victor Koppe dat op 4 augustus werd uitgesproken.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.