Den Haag, 27 septeber 2010 - De rechtbank Den Haag heeft vandaag de voorlopige hechtenis van Yvonne Basebya met drie maanden verlengd. Basebya - die door advocaat Victor Koppe wordt bijgestaan - wordt bij de Haagse rechtbank vervolgd voor betrokkenheid bij de genocide in Rwanda in 1994. De volgende (pro forma) zitting zal plaatsvinden op dinsdag 14 december 2010.

Lees hier het (geanonimiseerde) pleidooi dat ter zitting werd uitgesproken.

Eerdere berichten:

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.