De Rechtbank Den Haag zal op 27 september 2010 de eerste zogeheten pro forma zitting houden in de strafzaak tegen Y.N. Zij wordt vervolgd wegens genocide en moord in Rwanda. Deze strafbare feiten zouden zijn gepleegd in 1994 in Kigali, de hoofdstad van Rwanda. N., die wordt bijgestaan door Victor Koppe, heeft verklaard onschuldig te zijn aan de aanklachten.

De zitting van 27 september 2010 zal een pro forma karakter hebben. Het is niet duidelijk wanneer de inhoudelijke zitting zal plaatsvinden; dat zal vermoedelijk pas in het voorjaar van 2011 zijn. Eerst zullen er nog vele getuigen in Rwanda en andere landen gehoord moeten worden. N. zit thans gedetineerd.

Bijlage

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.