Vandaag verschijnt Politieke verdediging, een boek over politieke verdediging van Ties Prakken en de Brusselse advocaat Jan Fermon.

Een analyse van historische en actuele politieke strafzaken en de strategie van de verdediging, aan de hand van beroemde politieke processen uit heden en verleden. De auteurs putten daarbij onder meer uit hun eigen rijke ervaring op het gebied van politieke verdediging.

Zie hier Politieke Verdediging op 'google.books'

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.