Op 1 september 2010 treedt prof. Göran Sluiter als advocaat bij Böhler in dienst. Sluiter gaat zich toeleggen op de internationale strafpraktijk. Tevens blijft hij als hoogleraar Internationaal strafrecht – in het bijzonder het internationaal strafprocesrecht zoals dat wordt toegepast door onder andere het Joegoslavië Tribunaal en het Internationaal Strafhof – verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.