Het Gerechtshof Amsterdam heeft in een incident van 8 november 2010 besloten dat de voorgenomen ontruiming van Schijnheilig (één van de panden betrokken bij een proefproces tegen het nieuwe kraakverbod) niet door mag gaan. Het Gerechtshof oordeelt dat het huisrecht van de bewoners met de ontruiming onherstelbaar dreigt te worden beëindigd, en acht dat, nu geen andere toetsing is voorzien en nog geen enkel Gerechtshof of de Hoge Raad zich over de nieuwe wet heeft uitgesproken, een voldoende zwaarwegend belang om de ontruiming hangende de procedure te verbieden.

De bodemprocedure in kort geding (24 november 2010) wordt voorbereid door Suus Hopman, Michel Uiterwaal, Wil Eikelboom en Tamara Buruma, in samenwerking met Rahul Uppal en Willem Jebbink.

Lees hier de uitspraak.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.