Vanaf 1 juli 2010 heeft advocatenkantoor Böhler Franken Koppe Wijngaarden een nieuwe naam: Böhler.

Britta Böhler is één van de oprichters van het huidige kantoor. De overige partners van het kantoor zijn (in alfabetische volgorde) Victor Koppe, Michiel Pestman, Flip Schüller, Marq Wijngaarden en prof. Liesbeth Zegveld.

Op 1 september 2010 treedt prof. Göran Sluiter als advocaat bij het kantoor in dienst. Sluiter gaat zich toeleggen op de internationale strafpraktijk. Tevens blijft hij als hoogleraar internationaal strafrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Per 1 januari 2011 treden Bart Stapert en Marieke van Eik toe als partner.

Stapert heeft lange ervaring als advocaat in doodstrafzaken, onder meer in de VS en Indonesië. Hij was tot voor kort voorzitter van Amnesty International Nederland. Hij legt zich toe op complexe grensoverschrijdende procedures waarbij mensenrechten telkens centraal staan. Van Eik won in 2007 de prijs voor de beste jonge advocaat in het asiel - en vreemdelingenrecht. Als partner zal zij zich meer op het Europees recht gaan toeleggen.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.