Op 13 oktober jl. heeft het openbaar ministerie een inval gedaan bij het hoofdkantoor van het Nederlandse bedrijf Riwal, naar aanleiding van een aangifte die door Liesbeth Zegveld namens de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al Haq is ingediend.

Lees hier het persbericht.

Bijlage

Aangifte van oorlogsmisdrijven en misdrijven tegen de menselijkheid door Riwal d.d. 15 maart 2010

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.