Vandaag vond de Expert Meeting on Universal Jurisdiction plaats bij het International Institute for Social Studies in Den Haag, in samenwerking met de Universiteit van Leiden en ICCO.

De bijeenkomst – onder andere georganiseerd door Liesbeth Zegveld – was een groot succes, waarbij dertig nationale en internationale experts op het gebied van universele rechtsmacht aanwezig waren. Het doel van de bijeenkomst was om de mogelijkheden en problemen van dit beginsel en de rechtszaken daaromtrent diepgaand te analyseren. De bijeenkomst bestond uit twee delen. Tijdens het ochtendgedeelte werd relevante Nederlandse jurisprudentie besproken evenals de specifieke context van elke zaak. Het middaggedeelte stond in het teken van politieke en sociale thema’s en had een meer rechtsvergelijkende benadering. De uitkomsten van de bijeenkomst, toegespitst op de situatie in Nederland, maar evenzeer verhelderend voor andere jurisdicties, zullen binnenkort in een beleidsdocument worden gepubliceerd.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.