De raadsman van Kaing Guek Eav alias Duch heeft vandaag laten weten dat hij beroep instelt tegen het vonnis van het Rode Khmer Tribunaal. Hij werd gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van 35 jaar. Daarvan zou hij effectief 19 jaar moeten zitten. Interessant is de dissenting opinion van een van de internationale rechters van het Tribunaal. De maximum op te leggen straf zou volgens de Franse rechter 30 jaar zijn.

Zie verder hier het persbericht dat door het tribunaal werd gepubliceerd (26 juli 2010)

Bijlagen
• Lees hier het commentaar van prof. Goran Sluiter in De Pers
• Beluister hier het radio-interview dat Victor Koppe gaf aan Radio 1

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.