Het Cambodja Tribunaal heeft vandaag de zogeheten Closing Order tegen onder meer Nuon Chea, die wordt bijgestaan door Michiel Pestman en Victor Koppe openbaar gemaakt. In dit document staan de bevindingen van het gerechtelijk vooronderzoek, verricht door de Co-Investigating Judges You Bunleng en Marcel Lemonde.

Lees hier de volledige tekst van de Closing Order (in Engels)

Bijlagen

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.