Recent is het boek Strafrechtelijke opsporing en vervolging van vrouwelijke genitale verminking. De Franse praktijk verschenen. Dit onderzoek, in opdracht van het wetenschappelijk onderzoeks- en documentatiecentrum van het ministerie van justitie, werd uitgevoerd door Tamara Buruma in samenwerking met Hans Nijboer en Neyah van der Aa.

Aanleiding voor het onderzoek was de impressie dat de strafrechtelijke aanpak van vrouwelijke genitale verminking in Frankrijk succesvoller was dan in Nederland. Deze indruk dient echter te worden bijgesteld. Weliswaar kent Frankrijk (de regio Parijs) meer veroordeling, maar de aanpak lijkt in Nederland meer geïntegreerd te zijn. De vraag of een strafrechtelijke aanpak wenselijker is dan een meer geïntegreerde aanpak lag buiten het bestek van dit onderzoek.

Deel dit bericht via

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.