U kunt als verdachte of getuige gehoord worden in een strafzaak. Ook uw bedrijf kan als verdachte zijn aangemerkt. In dat geval kunt u ook als feitelijk leidinggever of bestuurder worden verhoord. Dat verhoor kan plaatsvinden bij de politie of bij de rechter-commissaris. Uw rechten en plichten zullen verschillen, afhankelijk van welke situatie op u van toepassing is. Zo bent u in principe niet verplicht om als getuige naar het politieverhoor te gaan, maar geldt wel een verplichting om bij de rechter-commissaris te verschijnen. Ook bent u als verdachte niet tot antwoorden verplicht, terwijl u dit als getuige (meestal) wel bent.

Wij kunnen u bijstaan als advocaat bij het verhoor, of u nu verdachte bent, bestuurder of getuige.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.