Politie en justitie handelen zelf niet altijd correct. Zo kunnen ze onzorgvuldig omgaan met uw gegevens,  of die van uw bedrijf, of bijvoorbeeld veel te lang doen over de behandeling van uw zaak. Soms plegen zij zelf strafbare feiten. Ook kan het dat de overheidsinstanties (zoals de politie, maar ook de AIVD) bevoegdheden overschrijden en daardoor inbreuk op fundamentele rechten.

Het is mogelijk om hierover een klacht in te dienen. Daarnaast is het onder omstandigheden mogelijk om de betrokken instanties in een civiele zaak aansprakelijk te stellen. In uitzonderlijke omstandigheden is mogelijk aangifte te doen tegen de betrokken ambtenaren.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.