Indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank, kunt u daartegen hoger beroep instellen bij een gerechtshof. De termijn voor het instellen van hoger beroep is in principe twee weken vanaf de datum uitspraak. Het hoger beroep tegen een vonnis van het gerechtshof heet cassatie. Cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van juridisch complexe hoger beroepszaken. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het voeren van cassatiezaken. Bent u veroordeeld en wilt u hoger beroep of cassatie instellen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Tot slot bestaat er de mogelijkheid om een uitspraak aan te vechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het moet dan wel om een einduitspraak van de hoogste rechterlijke instantie gaan (vaak zal dit de Hoge Raad zijn). De termijn voor het instellen van een procedure bij het EHRM is zes maanden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.