Er vindt een politie-inval of doorzoeking bij u plaats.

Indien er een inval of politiedoorzoeking bij u plaatsvindt, is het belangrijk om zo snel mogelijk de hulp van een advocaat in te roepen. Onze advocaten ‘kijken mee’ bij de doorzoeking (waar mogelijk) en controleren of de opsporingsambtenaren zich aan hun bevoegdheden houden. Na afloop kunnen wij u bovendien bijstaan bij het indienen van beklag (in geval van inbeslagname) of een mogelijke strafrechtelijke verdenking.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.