Er vindt een politie-inval of doorzoeking bij u plaats.

Indien er een inval of politiedoorzoeking bij u plaatsvindt, is het belangrijk om zo snel mogelijk de hulp van een advocaat in te roepen. Onze advocaten ‘kijken mee’ bij de doorzoeking (waar mogelijk) en controleren of de opsporingsambtenaren zich aan hun bevoegdheden houden. Na afloop kunnen wij u bovendien bijstaan bij het indienen van beklag (in geval van inbeslagname) of een mogelijke strafrechtelijke verdenking.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.