Zit een familielid of vriend van u in detentie of vreemdelingendetentie en ervaart hij daar problemen? Is het regime te zwaar, wordt hij verkeerd behandeld, of zou hij bijvoorbeeld overgeplaatst moeten worden naar een andere instelling? Of ervaart u zelf problemen, bijvoorbeeld bij bezoek of met de post? Vaak is het mogelijk hierover een klacht in te dienen. Soms zal een andere procedure geschikt zijn. Wij kunnen u helpen hierover te procederen.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.