Vaak wordt er beslag gelegd op (bank)tegoeden, goederen of andere bezittingen als onderdeel van een strafzaak. Dit kan heel vervelend en hinderlijk zijn. Tegen een dergelijk strafrechtelijk beslag kan bezwaar worden gemaakt door middel van een klaagschriftprocedure. Soms kan de rechter dan besluiten het beslag op te heffen, zelfs als het strafrechtelijk onderzoek nog loopt.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.