Politie en justitie handelen zelf niet altijd correct. Zo kunnen ze onzorgvuldig omgaan met uw gegevens, of die van uw bedrijf, of bijvoorbeeld veel te lang doen over de behandeling van uw zaak. Soms plegen zij zelf strafbare feiten. Ook kan het dat de overheidsinstanties (zoals de politie, maar ook de AIVD) bevoegdheden overschrijden en daardoor inbreuk op fundamentele rechten.

Het is mogelijk om hierover een klacht in te dienen. Daarnaast is het onder omstandigheden mogelijk om de betrokken instanties in een civiele zaak aansprakelijk te stellen. In uitzonderlijke omstandigheden is mogelijk aangifte te doen tegen de betrokken ambtenaren.

Er vindt een politie-inval of doorzoeking bij u plaats.

Indien er een inval of politiedoorzoeking bij u plaatsvindt, is het belangrijk om zo snel mogelijk de hulp van een advocaat in te roepen. Onze advocaten ‘kijken mee’ bij de doorzoeking (waar mogelijk) en controleren of de opsporingsambtenaren zich aan hun bevoegdheden houden. Na afloop kunnen wij u bovendien bijstaan bij het indienen van beklag (in geval van inbeslagname) of een mogelijke strafrechtelijke verdenking.

Vaak wordt er beslag gelegd op (bank)tegoeden, goederen of andere bezittingen als onderdeel van een strafzaak. Dit kan heel vervelend en hinderlijk zijn. Tegen een dergelijk strafrechtelijk beslag kan bezwaar worden gemaakt door middel van een klaagschriftprocedure. Soms kan de rechter dan besluiten het beslag op te heffen, zelfs als het strafrechtelijk onderzoek nog loopt.

Zit een familielid of vriend van u in detentie of vreemdelingendetentie en ervaart hij daar problemen? Is het regime te zwaar, wordt hij verkeerd behandeld, of zou hij bijvoorbeeld overgeplaatst moeten worden naar een andere instelling? Of ervaart u zelf problemen, bijvoorbeeld bij bezoek of met de post? Vaak is het mogelijk hierover een klacht in te dienen. Soms zal een andere procedure geschikt zijn. Wij kunnen u helpen hierover te procederen.

Indien u het niet eens bent met een uitspraak van de rechtbank, kunt u daartegen hoger beroep instellen bij een gerechtshof. De termijn voor het instellen van hoger beroep is in principe twee weken vanaf de datum uitspraak. Het hoger beroep tegen een vonnis van het gerechtshof heet cassatie. Cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad.

Ons kantoor heeft een ruime ervaring op het gebied van juridisch complexe hoger beroepszaken. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in het voeren van cassatiezaken. Bent u veroordeeld en wilt u hoger beroep of cassatie instellen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

Tot slot bestaat er de mogelijkheid om een uitspraak aan te vechten bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM). Het moet dan wel om een einduitspraak van de hoogste rechterlijke instantie gaan (vaak zal dit de Hoge Raad zijn). De termijn voor het instellen van een procedure bij het EHRM is zes maanden.

U kunt als verdachte of getuige gehoord worden in een strafzaak. Dat verhoor kan plaatsvinden bij de politie of bij de rechter-commissaris. Uw rechten en plichten zullen verschillen, afhankelijk van welke situatie op u van toepassing is. Zo bent u in principe niet verplicht om als getuige naar het politieverhoor te gaan, maar geldt wel een verplichting om bij de rechter-commissaris te verschijnen. Ook bent u als verdachte niet tot antwoorden verplicht, terwijl u dit als getuige (meestal) wel bent.

Wij kunnen u bijstaan als advocaat bij het verhoor, of u nu verdachte bent, of getuige.

Bent u of is een bekende van u aangehouden door de politie? Dan is het zaak om snel te handelen. Verdachten hebben recht op toegang tot een advocaat vanaf het moment van aanhouding (de zogenaamde consultatie- en verhoorsbijstand). Wij verlenen ook piketbijstand als voorkeursadvocaat.

Heeft u een brief van het openbaar ministerie ontvangen dat u voor de rechter moet verschijnen? Dat is een dagvaarding. Het is dan zaak om tijdig een advocaat in te schakelen. Die zal het dossier opvragen en met u de verdediging voorbereiden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.