Soms besluit de politie of het openbaar ministerie om een aangifte niet in behandeling te nemen. Er wordt dan geen strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de feiten en een verdachte wordt niet vervolgd. Het is mogelijk om hiertegen bezwaar te maken. Dit gaat via een zogenoemde ‘artikel 12 procedure’. U kunt dan een schriftelijke klacht indienen bij een gerechtshof tegen de beslissing van het openbaar ministerie om de zaak niet te vervolgen. Indien het gerechtshof het met deze klacht eens is, moet het openbaar ministerie alsnog tot vervolging over gaan.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.