Het kan dat u zelf of uw bedrijf slachtoffer is van een misdrijf. U kunt hiervan aangifte doen bij de politie. In complexe of gevoelige zaken kan het helpen om bij het doen van aangifte de hulp in te roepen van een advocaat. Wij kunnen de aangifte dan voor u uitschrijven en u uitleggen wat de juridische haken en ogen zijn. Ook kunnen we u bijstaand tijdens verhoren door de politie, aangezien de politie u als aangever waarschijnlijk zal willen horen.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.