Nederlanders kunnen in het buitenland strafbare feiten begaan en daarbij slachtoffers achterlaten. Denk daarbij aan sekstoerisme of het begaan van een moord in het buitenland. Het is dan toch mogelijk om de Nederlandse verdachte in Nederland te vervolgen. Soms gelden extra voorwaarden voor vervolging, bijvoorbeeld dat de handelingen van verdachte zowel in Nederland, als in het betreffende buitenland strafbaar zijn gesteld.

Ons kantoor heeft veel ervaring met grensoverschrijdende zaken. Onze advocaten treden regelmatig op voor buitenlandse slachtoffers van Nederlandse verdachten. Zo staan wij slachtoffers bij van sekstoerisme en het vervaardigen van kinderporno. Ook treedt ons kantoor op voor slachtoffers van ernstige oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, zowel voor de Nederlandse rechter, als voor internationale tribunalen.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.