Het is mogelijk dat u in het buitenland slachtoffer wordt van een strafbaar feit. Dit leidt vaak tot de confrontatie met een buitenlands rechtssysteem, waaronder contact met de politie daar. Dat kan tot extra problemen leiden, denk aan gevallen van corruptie. Dat maakt de situatie van het slachtoffer nog vervelender.

Ons kantoor heeft veel ervaring met grensoverschrijdende zaken. In principe zal het opsporingsinitiatief bij de buitenlandse opsporingsdiensten liggen. Dat betekent dat het nodig kan zijn om vanuit Nederland druk uit te oefenen om ervoor te zorgen dat de zaak sneller en beter wordt opgepakt. Onder omstandigheden is het ook mogelijk om het Nederlandse openbaar ministerie te verzoeken de zaak in Nederland te vervolgen. Dat zal vaak aan de hand van een separate aangifte moeten gebeuren. Ook dan kan de hulp van een advocaat een belangrijk verschil maken.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.