Politie en justitie handelen zelf niet altijd correct. Zo kunnen ze onzorgvuldig met uw gegevens omgaan of bijvoorbeeld veel te lang doen over de behandeling van uw zaak. Soms plegen zij zelf strafbare feiten. Zo kunt u slachtoffer worden van buitensporig politiegeweld. Ook kan het dat de overheidsinstanties (zoals de politie, maar ook de AIVD) bevoegdheden overschrijden en daardoor inbreuk maken op de fundamentele rechten van burgers.

Het is mogelijk om hierover een klacht in te dienen. Daarnaast is het onder omstandigheden mogelijk om de betrokken instanties in een civiele zaak aansprakelijk te stellen. In uitzonderlijke omstandigheden is mogelijk aangifte te doen tegen de betrokken ambtenaren.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.