Het kan zijn dat u of uw onderneming op een sanctielijst terecht komt. Sanctielijsten worden regelmatig uitgebreid. De bekendste sanctielijsten worden opgesteld door de VN Veiligheidsraad en de Raad van de Europese Unie, maar ook op nationaal niveau kunnen sancties worden ingesteld (bijvoorbeeld door Nederland of de Verenigde Staten).

Het is mogelijk om tegen plaatsing op een sanctielijst in verzet te komen. De procedure die daarvoor gevolgd moet worden, zal afhangen van welk sanctieregime van toepassing is. Dergelijke procedures zijn zeer specialistisch van aard en vereisen in de regel de bijstand van een deskundig advocaat.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.