Ook na afloop van een doorzoeking is het van belang zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Waarschijnlijk zijn er documenten of spullen in beslag genomen. Het is mogelijk om hierover te klagen. Ook is het van belang zo snel mogelijk toegang te krijgen tot het strafdossier om te controleren hoe de resultaten van de doorzoeking vervolgens door het openbaar ministerie worden gebruikt. Zo kan het van belang zijn zo snel mogelijk contra-expertises aan te vragen om de resultaten van forensische onderzoeken aan te vechten.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.