Strafrecht

Strafrecht particulier

zakelijk

Of u nu als verdachte of als slachtoffer betrokken bent bij een strafzaak, de strafrechtadvocaten van Prakken d’Oliveira begrijpen dat uw zaak voor u altijd meer is dan alleen een strafzaak. U wordt tegen uw zin in een strafprocedure betrokken en dat heeft grote gevolgen voor uzelf, uw naasten en uw bedrijf. Tegelijkertijd kan het zijn dat u zelf een belangrijke boodschap hebt die u graag onder de aandacht van de rechter en de samenleving brengt. Een strafzaak kan dan ook een platform bieden om bredere kwesties aan de orde te stellen. Of u nu met zo min mogelijk ruchtbaarheid en negatieve gevolgen de strafzaak snel tot een goed einde wilt brengen, of juist een strafzaak aan wilt grijpen om een boodschap uit te dragen; de strafrechtadvocaten van Prakken d’Oliveira bepalen met u de juiste strategie.

Prakken d’Oliveira is één van de weinige kantoren dat in Nederland gespecialiseerd is op het gebied van het internationaal strafrecht. Zo hebben wij ruime ervaring met het aanvechten van uitleverings- of overleveringsverzoeken, waarbij een ander land aan Nederland vraagt u naar dat land te brengen.

Onze advocaten gelden ook als erkende specialisten in terrorismezaken. Zij adviseren ook regelmatig aan wetgevers, de wetenschap en vakverenigingen. Tot slot wordt steeds vaker het bestuursrecht naast het strafrecht ingezet. Wij zijn specialisten op deze combinatie van handhaving.

Strafrecht zakelijk

particulier

Economisch en financieel strafrecht: de regelgeving op dit gebied verandert voortdurend en de aandacht voor integer handelen is de afgelopen jaren, mede als gevolg van een aantal grote fraudezaken, alleen maar gegroeid. Zaken op dit terrein betreffen onder andere klassiek ‘witwassen’ en valsheid in geschrifte, maar ook specialistische economische wetgeving als de warenwet, de wet op de geneesmiddelen en het bredere financiële strafrecht.

Ondernemingen kunnen ook onderwerp worden van strafrechtelijk onderzoek in verband met milieuwetgeving. Het kan gaan over onderwerpen als afvalstoffen, grondstoffen, EVOA-regelgeving, gevaarlijke stoffen, natuurbeschermingsrecht en gevaarzettingsdelicten. Strafrechtelijke onderzoeken kunnen volgen na een controle van bijvoorbeeld de NVWA, Inspectie Leefomgeving en Transport of regionale milieudiensten. Daarnaast kan er een concrete, onvoorziene aanleiding zijn zoals een lekkage, brand of ongeluk. Deze omstandigheden kunnen leiden tot concrete en specialistische vragen over meldplichten en medewerkingsverplichtingen met de autoriteiten waarover snel duidelijkheid moet komen. Bij het beantwoorden van deze vragen helpen wij. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.