Het kan zijn dat uw zakenpartners plotseling op een sanctielijst terechtkomen (denk aan de Rusland-sancties). Dit kan grote gevolgen hebben voor de risico’s en verplichtingen waaraan u uw onderneming blootstelt.

Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van sanctierecht. Zij helpen u een realistische inschatting te maken van de risico’s en adviseren u over het voorkomen en oplossen van mogelijke (strafrechtelijke) aansprakelijkheden.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.