Ons kantoor staat van oudsher burgers en bedrijven bij die geconfronteerd worden met ingrijpen van de overheid, die een beroep doet op de "openbare orde". Steeds vaker zien wij de overheid grijpen naar handhavingsmiddelen om 'ondermijning' en andere vermeende gevaren voor de openbare orde en veiligheid aan te pakken.

Een paar (van de vele) voorbeelden zijn:

 • het verbieden van een demonstratie
 • het (tijdelijk) sluiten van een bedrijf of woning
 • handhaving door een dwangsom
 • bestuurlijke boete
 • het opleggen van een gebiedsverbod
 • weigeren van een Verklaring Geen Bezwaar
 • weigeren of intrekken van een vergunning
 • vervallen verklaren van een paspoort
 • optreden van politie en marechaussee
 • intrekken nationaliteit
 • sanctiemaatregelen
 • strafrechtelijke vervolging

Wie wordt geconfronteerd met zo een openbare ordemaatregel krijgt te maken met een vaak diepgaande inbreuk op zijn rechten. Een huis of bedrijf wordt dichtgetimmerd, een demonstratie verboden, een dwangsom opgelegd, een voor het bedrijf noodzakelijke vergunning ingetrokken. Snel handelen is dan noodzakelijk. Tegelijkertijd vereist een effectieve verdediging tegen zo'n maatregel zorgvuldigheid en kennis van zaken. Doordat overheidsinstanties vaak naar elkaar verwijzen, is het noodzakelijk gelijktijdig op verschillende terreinen gezamenlijk op te treden. Ons kantoor biedt niet alleen de noodzakelijke expertise, maar kan ook op korte termijn schakelen tussen diverse gebieden om een oplossing te bieden. Of het nu gaat om de gemeente, de politie, de IND, het Openbaar Ministerie of één van de vele inspecties, ministeries, toezichthouders of bestuursorganen die belastende maatregelen kunnen opleggen; wij kennen de kanalen en helpen u sterk te staan tegenover de overheid.

Gedurende de gehele procedure staan uw wensen centraal: wanneer u zo snel mogelijk verder wilt met uw activiteit vereist dit bijvoorbeeld een andere aanpak dan wanneer u een punt van geschil principieel wilt uitprocederen. Vaak verdient overleg met de overheid de voorkeur: om daarin sterk te staan is een goed besef van de procedurele mogelijkheden echter onontbeerlijk. En soms is een rechtszaak de enige manier. Blijkt de overheid onrechtmatig te hebben gehandeld, dan kunnen wij niet alleen helpen dit handelen zo spoedig mogelijk te stoppen, maar ook om eventuele schade vergoed te krijgen.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.