Nederland is gastland voor diverse internationale tribunalen. Procederen voor deze tribunalen is een vak apart. De tribunalen hebben elk hun eigen regels op het gebied van bewijs- en procesrecht. Verdachten worden berecht op basis van het internationaal strafrecht, een zeer specialistisch rechtsgebied wat veel ervaring en specialistische kennis vraagt. Onze advocaten hebben deze kennis en staan geregeld verdachten en ook slachtoffers in dit soort zaken bij.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.