De Nederlandse overheid verstrekt doorgaans graag verblijfsvergunningen aan personen die in Nederland een ‘start-up’ willen beginnen. Met deze verblijfsvergunning krijgt u een jaar lang de tijd om in Nederland uw onderneming op te starten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw product of dienst moet een innovatief karakter hebben  
  • U maakt een stappenplan waarin u uitlegt hoe u van uw idee een bedrijf maakt
  • U heeft een erkende facilitator die ervaring heeft met het begeleiden van start-ups.

In de periode waarin u in Nederland uw eigen onderneming opzet, dient u wel te beschikken over voldoende geld om te kunnen wonen en leven. U mag geen ander werk verrichten om inkomen te verdienen naast uw werkzaamheden voor de start-up. U ontvangt ook geen geld van de Nederlandse staat. Wel mag iemand anders (een persoon of bedrijf) uw verblijf in Nederland financieren. Het geldbedrag moet dan voor de gehele periode van het verblijf beschikbaar zijn.

Wilt u weten hoe u in Nederland een start-up kunt beginnen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.