U kunt in Nederland een eigen bedrijf oprichten en als zelfstandig ondernemer werken. Om hiervoor een verblijfsvergunning te krijgen, moet uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw werkzaamheden moeten van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie.
  • U moet voldoende inkomen verdienen uit uw bedrijf. Dit betekent dat u tenminste 70% van het wettelijk minimumloon moet verdienen. 

Of uw onderneming een wezenlijk belang vormt voor de Nederlandse economie, wordt door de IND beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. De IND kijkt naar drie aspecten: uw persoonlijke ervaring, uw ondernemingsplan en de toegevoegde waarde van uw onderneming voor Nederland.

Voor Turkse, Japanse en Amerikaanse onderdanen gelden andere voorwaarden.

Als u een ‘start-up’ wilt beginnen, dan gelden andere voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u hier bekijken.  

Wilt u weten of u in Nederland een eigen bedrijf kunt beginnen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.