Voor sommige verblijfsvergunningen moet u als werkgever erkend referent zijn. Dit betekent dat uw werknemer pas bij u mag werken en een verblijfsvergunning kan krijgen, als uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoet.

  • Uw bedrijf moet ingeschreven staan in het Handelsregister.
  • Uw bedrijf moet financieel gezond zijn.
  • Uw organisatie moet betrouwbaar zijn.
  • Uw organisatie moet voldoen aan de geldende gedragscode.

U moet erkend referent zijn als u kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers in dienst wilt nemen.

U kunt er ook vrijwillig voor kiezen om erkend referent te worden. De IND geeft u dan een aantal voordelen als u werknemers in dienst wilt nemen. Zo beslist de IND sneller op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning voor uw werknemer en hoeft u minder bewijsstukken te overleggen.

Wilt u weten hoe u erkend referent kunt worden en wat de voordelen zijn? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.