Het is afhankelijk van de nationaliteit van uw werknemer onder welke voorwaarden hij of zij in Nederland kan werken.

  • Werknemers uit de Europese Unie of Zwitserland kunnen zonder vergunning en voorwaarden werken in Nederland.
  • Werknemers van buiten de Europese Unie die korter dan 90 dagen willen werken, hebben alleen een visum kort verblijf en een tewerkstellingsvergunning nodig.
  • Werknemers van buiten de Europese Unie die langer dan 90 dagen willen werken, moeten een gecombineerde verblijfsvergunning hebben of een andere verblijfsvergunning waarmee ze in Nederland mogen werken.

Of uw werknemer in Nederland mag werken, blijkt uit zijn of haar paspoort en verblijfsvergunning. Op de verblijfsvergunning staat een arbeidsmarktaantekening die aangeeft of uw werknemer mag werken in Nederland.

Wilt u weten of een werknemer in Nederland mag werken? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.