Als u de regels overtreedt die buitenlandse werknemers het recht geven om in Nederland te werken, dan kunt u een boete krijgen van het Ministerie van SZW. Het Ministerie van SZW kan u bijvoorbeeld een boete geven als u buitenlandse werknemers illegaal voor u laat werken, dus zonder dat zij een verblijfsvergunning hebben. De boete wordt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (de WAV).

Een WAV-boete kan vergaande consequenties hebben. Het is daarom belangrijk dat u zich laat adviseren door een advocaat over de boete. Onze advocaten hebben veel ervaring met procederen tegen WAV-boetes.

Heeft u juridisch advies nodig over een boete of wilt u hiertegen bezwaar maken met hulp van een advocaat? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.