De Nederlandse overheid verstrekt doorgaans graag verblijfsvergunningen aan personen die in Nederland een ‘start-up’ willen beginnen. Met deze verblijfsvergunning krijgt u een jaar lang de tijd om in Nederland uw onderneming op te starten. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw product of dienst moet een innovatief karakter hebben  
 • U maakt een stappenplan waarin u uitlegt hoe u van uw idee een bedrijf maakt
 • U heeft een erkende facilitator die ervaring heeft met het begeleiden van start-ups.

In de periode waarin u in Nederland uw eigen onderneming opzet, dient u wel te beschikken over voldoende geld om te kunnen wonen en leven. U mag geen ander werk verrichten om inkomen te verdienen naast uw werkzaamheden voor de start-up. U ontvangt ook geen geld van de Nederlandse staat. Wel mag iemand anders (een persoon of bedrijf) uw verblijf in Nederland financieren. Het geldbedrag moet dan voor de gehele periode van het verblijf beschikbaar zijn.

Wilt u weten hoe u in Nederland een start-up kunt beginnen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

U kunt in Nederland een eigen bedrijf oprichten en als zelfstandig ondernemer werken. Om hiervoor een verblijfsvergunning te krijgen, moet uw onderneming aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Uw werkzaamheden moeten van wezenlijk belang zijn voor de Nederlandse economie.
 • U moet voldoende inkomen verdienen uit uw bedrijf. Dit betekent dat u tenminste 70% van het wettelijk minimumloon moet verdienen. 

Of uw onderneming een wezenlijk belang vormt voor de Nederlandse economie, wordt door de IND beoordeeld aan de hand van een puntensysteem. De IND kijkt naar drie aspecten: uw persoonlijke ervaring, uw ondernemingsplan en de toegevoegde waarde van uw onderneming voor Nederland.

Voor Turkse, Japanse en Amerikaanse onderdanen gelden andere voorwaarden.

Als u een ‘start-up’ wilt beginnen, dan gelden andere voorwaarden. Deze voorwaarden kunt u hier bekijken.  

Wilt u weten of u in Nederland een eigen bedrijf kunt beginnen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek.

Als u de regels overtreedt die buitenlandse werknemers het recht geven om in Nederland te werken, dan kunt u een boete krijgen van het Ministerie van SZW. Het Ministerie van SZW kan u bijvoorbeeld een boete geven als u buitenlandse werknemers illegaal voor u laat werken, dus zonder dat zij een verblijfsvergunning hebben. De boete wordt opgelegd op grond van de Wet Arbeid Vreemdelingen (de WAV).

Een WAV-boete kan vergaande consequenties hebben. Het is daarom belangrijk dat u zich laat adviseren door een advocaat over de boete. Onze advocaten hebben veel ervaring met procederen tegen WAV-boetes.

Heeft u juridisch advies nodig over een boete of wilt u hiertegen bezwaar maken met hulp van een advocaat? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek.

Voor sommige verblijfsvergunningen moet u als werkgever erkend referent zijn. Dit betekent dat uw werknemer pas bij u mag werken en een verblijfsvergunning kan krijgen, als uw bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoet.

 • Uw bedrijf moet ingeschreven staan in het Handelsregister.
 • Uw bedrijf moet financieel gezond zijn.
 • Uw organisatie moet betrouwbaar zijn.
 • Uw organisatie moet voldoen aan de geldende gedragscode.

U moet erkend referent zijn als u kennismigranten of wetenschappelijk onderzoekers in dienst wilt nemen.

U kunt er ook vrijwillig voor kiezen om erkend referent te worden. De IND geeft u dan een aantal voordelen als u werknemers in dienst wilt nemen. Zo beslist de IND sneller op uw aanvraag voor een verblijfsvergunning voor uw werknemer en hoeft u minder bewijsstukken te overleggen.

Wilt u weten hoe u erkend referent kunt worden en wat de voordelen zijn? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Het is afhankelijk van de nationaliteit van uw werknemer onder welke voorwaarden hij of zij in Nederland kan werken.

 • Werknemers uit de Europese Unie of Zwitserland kunnen zonder vergunning en voorwaarden werken in Nederland.
 • Werknemers van buiten de Europese Unie die korter dan 90 dagen willen werken, hebben alleen een visum kort verblijf en een tewerkstellingsvergunning nodig.
 • Werknemers van buiten de Europese Unie die langer dan 90 dagen willen werken, moeten een gecombineerde verblijfsvergunning hebben of een andere verblijfsvergunning waarmee ze in Nederland mogen werken.

Of uw werknemer in Nederland mag werken, blijkt uit zijn of haar paspoort en verblijfsvergunning. Op de verblijfsvergunning staat een arbeidsmarktaantekening die aangeeft of uw werknemer mag werken in Nederland.

Wilt u weten of een werknemer in Nederland mag werken? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.