U kunt voor een periode van maximaal 90 dagen Nederland bezoeken. Dat kan bijvoorbeeld voor familiebezoek, werk of vakantie. Iemand in Nederland moet dan garant voor u staan. Daarnaast is het belangrijk dat u laat zien dat u voldoende redenen heeft om naar uw eigen land terug te keren.

Als u in een ander land van de Europese Unie woont en legaal verblijft, dan mag u zonder visum voor een periode van 90 dagen in Nederland verblijven. U hoeft dan dus geen visum aan te vragen.

Het komt regelmatig voor dat visa voor kortdurend (familie-)bezoek worden afgewezen. Het kan daarom verstandig voorafgaand aan het indienen van de visumaanvraag juridisch advies in te winnen. Wij helpen u om uw kansen bij een aanvraag zo groot mogelijk te maken. Ook staan we u graag bij in een procedure tegen de afwijzing van een visumaanvraag.

Voor sommige situaties en landen geldt geen visumplicht. Als u uit één van deze landen afkomstig bent, hoeft u geen visum in uw land aan te vragen en op te halen.

Wilt u weten of u een visum kunt krijgen of een procedure kunt starten? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.