Veel mensen die in Nederland een verblijfsvergunning hebben, willen graag hun familieleden laten overkomen. Dit noemen we gezinshereniging. U kunt gezinshereniging aanvragen als u bijvoorbeeld in Nederland werkt of naar Nederland bent gevlucht en hier een asielvergunning heeft gekregen.

Niet al uw familieleden komen in aanmerking voor gezinshereniging. Dat hangt af van de verblijfsvergunning die u heeft en uw relatie tot het gezinslid. Zo kunnen echtgenoten, partners en minderjarige kinderen gemakkelijker naar Nederland komen dan meerderjarige kinderen en hun ouders.  

Wilt u weten of uw familielid naar Nederland kan komen? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek. 

 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.