De universiteit of school waar u wilt studeren, kan een verblijfsvergunning voor u aanvragen nadat u bent toegelaten. Deze onderwijsinstelling moet dan erkend zijn als referent. In het Openbaar Register Onderwijs van de IND kunt u controleren of een instelling erkend is.

Informeer bij de universiteit of school waar u wilt studeren of zij een verblijfsvergunning voor u kunnen aanvragen. 

Wilt u weten wat de voorwaarden zijn om in Nederland te studeren? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek. 

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.