De advocaten van Prakken d’Oliveira staan bekend om hun grote staat van dienst op het gebied van het asielrecht. Wij staan cliënten bij in alle fasen van de procedure. Ook kunnen wij  bijstand verlenen bij een herhaalde aanvraag, als u daarvoor in aanmerking komt.

Door de jaren heen hebben de advocaten van Prakken d’Oliveira expertise opgebouwd in zogenaamde ‘1F-zaken’ en in zaken met betrekking tot gezinshereniging van asielzoekers (‘nareis’).

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor asiel of heeft u begeleiding nodig bij uw asiel- of nareisprocedure? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend telefoongesprek.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.