Voor onderdanen van andere Europese Unie-landen gelden minder strenge regels. U hoeft geen verblijfsvergunning aan te vragen en u mag hier gewoon werken net als Nederlanders. U heeft hiervoor geen tewerkstellingsvergunning nodig. U moet wel aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • U moet zich inschrijven in de gemeente waar u gaat wonen.
  • U moet een zorgverzekering afsluiten.
  • U moet uzelf financieel kunnen onderhouden. Dit betekent dat u geen beroep mag doen op de algemene middelen en geen (bijstands)uitkering mag aanvragen. Hierop gelden uitzonderingen.

Na vijf jaar rechtmatig verblijf in Nederland, komt u in aanmerking voor ‘duurzaam verblijf’. Dit betekent dat u bijna dezelfde rechten krijgt als Nederlanders.


Wilt u weten of u als Unieburger in Nederland kan verblijven? Mail of bel onze advocaten voor een vrijblijvend gesprek.

Heeft u een vraag?

Lees in onze privacy verklaring hoe wij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Prakken d’Oliveira is een advocatenkantoor met expertise in en ervaring met asielrecht en regulier vreemdelingenrecht, Europees recht, bestuursrecht, (internationaal) strafrecht en mensenrechten. Onze advocaten verlenen advies en procederen in bezwaar bij de IND of de CTIVD, of voor rechtbank, gerechtshof, de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, in cassatie voor de Hoge Raad, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJEU), de Verdragscomités van de Verenigde Naties, het Internationaal Strafhof (ICC) en diverse internationale tribunalen.